Details

Voor wie gelden deze condities:

  • U ben het slachtoffer geworden van de recente overstromingen in België, en uw woning of uw goederen zijn getroffen;
  • Uw keuken, uw opbergmeubelen heeft/hebben onder gestaan en moet(en) vervangen worden;
  • U had renovatie- of interieurinrichtingsplannen (keuken, opbergoplossingen op maat) maar het hiervoor voorziene budget moet dienen om de herstellingskosten te dekken van de schade die u geleden heeft;

Hoe kunt u aanspraak maken op deze condities:

  • Ga naar de dichtstbijzijnde èggo-winkel voor advies van onze experts en om uw ontwerp uit te tekenen;
  • Neem een attest mee van uw verzekeraar dat vermeldt dat er een dossier geopend werd;
  • Leg eventueel enkele foto’s voor van de schade die u geleden heeft;
  • U krijgt een aangepaste, gepersonaliseerde offerte
  • Er hoeft geen voorschot gestort te worden

Maak een afspraak Vind een winkel

Bent u klant bij èggo?

hebt u misschien een factuur of een ander document nodig met betrekking tot uw èggo-keuken of uw elektro, dat u zou kunnen helpen een dossier samen te stellen voor uw verzekering?
Contacteer in dat geval zeker uw èggo-winkel: al onze teams, zowel in de winkel als bij de klantendienst, zetten zich in om u verder te helpen.

Als u een schatting of een offerte nodig hebt voor verloren gegane uitrusting of te vervangen meubels, dan staan ook onze raadgevers te uwer beschikking om u hiermee van dienst te zijn, tegen solidaire voorwaarden.

Bent u klant bij èggo voor 31 december 2013? Contacteer ons via comptaclient@eggo.be

Vind een winkel